Eksperci

Ten portal to baza wiedzy, przygotowana specjalnie z myślą o pracy dziennikarza, ale nie tylko. To także skuteczny i szybki sposób nawiązania współpracy naukowej oraz biznesowej.

Platforma Ekspertów to innowacyjne źródło informacji oraz baza ułatwiająca nawiązanie kontaktu ze specjalistami Politechniki Warszawskiej z zakresu inżynierii, techniki i nowoczesnych technologii.

Zrzeszenie specjalistów z dziewiętnastu wydziałów najlepszej uczelni technicznej w Polsce w jednej bazie oszczędza czas i ułatwia komunikację.

dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.

dr hab. inż. Adam Ruciński

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Chłodnictwo, klimatyzacja, obróbka termiczna żywności, suszenie żywności, przechowywanie i transport żywności, aparatura przemysłowa

Adam Szeląg

prof. dr hab. inż. Adam Szeląg

Wydział Elektryczny

Trakcja elektryczna

Adam Kisiel, prof. PW

dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. PW

Wydział Fizyki

Fizyka jądrowa

Adam Rosiński, prof. PW

dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. PW

Wydział Transportu

transport, elektroniczne systemy bezpieczeństwa

dr inż. Adam Styk

Wydział Mechatroniki

nauki techniczne

dr inż. Adam Zalewski

Wydział Inżynierii Produkcji

Komputerowo wspomagane projektowanie procesów technologicznych i wyrobów (CAM)

Anna Kosieradzka, prof. PW

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW

Wydział Zarządzania

Usprawnienie procesu produkcyjnego z wykorzystaniem współczesnych koncepcji zarządzania: Lean Manufacturing, teoria ograniczeń, TQM, Six Sigma, kaizen, dobór mierników produktywności, ocena produktywności, metody i techniki poprawy produktywności, programy poprawy pr...

Anna Rogowska

mgr Anna Rogowska

Administracja Centralna

Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE

prof. dr hab. inż. Antoni Szumanowski

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Pojazdy hybrydowe

Artur Badyda, prof. PW

dr hab. inż. Artur Badyda, prof. PW

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Transport i jego wpływ na na środowisko oraz środowiskowe uwarunkowania zdrowia

dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

wentylacja, pompy ciepła, aparatura przemysłowa

prof. dr hab. inż. Barbara Pacewska

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

chemia nieorganiczna i fizykochemia ciała stałego, analiza termiczna i kalorymetria, chemia materiałów cementowych, termiczna utylizacja odpadów przemysłowych, sorbenty mineralno-węglowe

Barbara Siemiątkowska, prof. PW

dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Robotyka mobilna, systemy wizyjne

dr hab. inż. Bartosz Sawicki, prof. PW

Wydział Elektryczny

Miernictwo i technologie informacyjne

dr hab. inż. Bartłomiej Salski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

modelowanie elektromagnetyczne, technika mikrofalowa

Bartłomiej Skowron

dr Bartłomiej Skowron

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Ontologia, filozofia matematyczna, etyka, edukacja filozoficzna, polityka nauki

Danuta Jasińska - Choromańska, prof. PW

dr hab. inż. Danuta Jasińska - Choromańska, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Urządzenia rehabilitacyjne (projektowanie, modelowanie), roboty ortotyczne, egzoszkielety

prof. dr hab. inż. Danuta Sado

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Dariusz Gotlib, prof. PW

dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Kartografia, mobilne aplikacje nawigacyjne, GIS, nawigacja, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej

Dmytro Samoilenko

dr hab. inż. Dmytro Samoilenko

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Turbodoładowanie silników spalinowych

Dominik Sypniewski

dr Dominik Sypniewski

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Prawo administracyjne, prawne regulacje procesu inwestycyjno-budowlanego, publiczne prawo gospodarcze, obsługa rynku nieruchomości, prawo budowlane, samorząd zawodowy

Dorota Chwieduk, prof. PW

dr hab. inż. Dorota Chwieduk, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

energetyka słoneczna, niekonwencjonalny systemy grzewcze

Elżbieta Jastrzębska, prof. PW

dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska, prof. PW

Wydział Chemiczny

Chipy do oceny cytotoksyczności, hodowle komórkowe w mikrosystemach

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Toczyłowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

badania operacyjne I systemowe

Eugeniusz Molga

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Bezpieczeństwo procesów chemicznych, integracja procesów i strategia zrównoważonego rozwoju, sieci neuronowe, nanokatalizatory

Eugeniusz Yashchyshyn

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Yashchyshyn

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Anteny

Ewa Karwowska

prof. dr hab. Ewa Karwowska

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Biotechnologia w inżynierii środowiska

Ewa Kluczek-Woźniak

mgr Ewa Kluczek-Woźniak

Administracja Centralna

Biuro Karier

Psycholog, Coach i Doradca kariery

Ewa Górska

prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska

Wydział Zarządzania

Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, szacowanie czynników ryzyka ergonomicznego związanego ze sposobem wykonywania pracy, ocena obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym, pracą monotypową, ocena obciążenia psy...

dr inż. Ewa Kotarbińska

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Ochrona środowiska pracy i wypoczynku przed hałasem

Fernando Solano

dr inż. Fernando Solano

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Internet Rzeczy

Grażyna Gierszewska

prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

Wydział Zarządzania

Analizy strategiczne przedsiębiorstw, formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie, projektowanie systemów zarządzania wiedzą, restrukturyzacja przedsiębiorstw.

Hanna Jędrzejuk

dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

nowoczesne systemy ogrzewcze, budownictwo o niskim zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania, ocena energetyczna budynków i systemów grzewczych, racjonalizacja pożytkowania energii w budynkach

dr inż. Henryk Rode

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

inżynieria rolnicza - procesy cięcia roślin

dr inż. Ireneusz Sitek

Wydział Transportu

Sterowanie ruchem kolejowym

dr hab. Izabella Legocka

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Chemia, technologia polimerów i materiałów polimerowych

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

przemysł chemiczny, zagrożenia środowiska, ochrona środowiska, alternatywne źródła energii, gospodarka odpadami, efekt klimatyczny

dr hab. inż. Jacek Wernik

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

komercjalizacja badań naukowych

Jakub Lasocki

dr inż. Jakub Lasocki

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Emisja zanieczyszczeń z silników spalinowych

Jakub Możaryn

dr inż. Jakub Możaryn

Wydział Mechatroniki

Automatyka i Robotyka

Jakub Wierciak

dr inż. Jakub Wierciak

Wydział Mechatroniki

Metodyka projektowania, roboty ortotyczne, egzoszkielety, systemy napędowe

Jan Szmidt

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika

doc. dr inż. Jan Ircha

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

inżynieria środowiska

prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny

Wydział Mechatroniki

Diagnostyka procesów przemysłowych, systemy sterowania

Jan Matej, prof. PW

dr hab. inż. Jan Matej, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Jan Monkiewicz

prof. dr hab. Jan Monkiewicz

Wydział Zarządzania

Zarzadzanie strategiczne w instytucjach finansowych, zakłady ubezpieczeń, banki, zarzadzanie ryzykiem.

prof. dr hab. Jan Mulawka

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka, sztuczna inteligencja

Jan Szlagowski

prof. dr hab. inż. Jan Szlagowski

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Jan Żera

prof. dr hab. inż. Jan Żera

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Ochrona środowiska pracy i wypoczynku przed hałasem

Janusz Lewandowski

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

energetyka, zagadnienia nowych inwestycji, ograniczeń emisyjnych i programów rozwoju energetyki, optymalizacja w energetyce, współpraca nauki z przemysłem

prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka

Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Wydział Zarządzania

zrównoważone zarządzanie, projektowanie strategii, ryzyko operacyjne

Janusz Hołyst

prof. dr hab. inż. Janusz Hołyst

Wydział Fizyki

fizyka statystyczna, ekono-fizyka, socjo-fizyka, sieci złożone, społecznosci internetowe, projekty badawcze EU

Janusz Walo, prof. PW

dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodezja satelitarna, geodezja wyższa i grawimetria

Jarosław Milewski, prof. PW

dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

nowe technologie energetyczne, ogniwa paliwowe

Jarosław Domański

dr hab. inż. Jarosław Domański

Wydział Zarządzania

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi (non-profit), zarządzanie strategiczne, projektowanie strategii w tym strategii marketingowych, szkolnictwo wyższe, Trzeci Sektor

Jarosław Poznański

dr inż. Jarosław Poznański

Wydział Transportu

Organizacja transportu kolejowego oraz techniki ruchu kolejowego 

dr hab. inż. Jarosław Turkiewicz, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja światłowodowa, systemy i sieci FTTx, DWDM, koherentne i ROADM, transmisja sygnałów dla potrzeb centrów przetwarzania i gromadzenia informacji, pomiary w telekomunikacji optycznej, analizy techno-ekonomiczne systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych

prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek

Wydział Mechatroniki

Teoria sterowania, automatyzacja procesów

prof. dr hab. inż. Jerzy Siuzdak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja optyczna

prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika

dr hab. inż. Jerzy Antonowicz

Wydział Fizyki

Fizyka metali

Jerzy Bajkowski

prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Materiały i struktury inteligentne

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Wydział Fizyki

Fizyka ciała stałego – nanomateriały i materiały do zastosowań w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii

Jerzy Marzecki, prof. PW

dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. PW

Wydział Elektryczny

Elektroenergetyka

prof. dr hab. inż. Jerzy Osiński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Jerzy Wisialski

dr inż. Jerzy Wisialski

Wydział Chemiczny

Technologia Chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, projektowanie procesów i instalacji chemicznych, kompleksowe opracowywanie i wdrażanie technologii, procesy inwestycyjne

Józef Suda

dr inż. Józef Suda

Wydział Transportu

telematyczne systemy zarządzania pojazdami transportu publicznego, zarządzanie ruchem drogowym (metody, narzędzia, środki), metodologią i narzędziami dla badań i pomiarów sterowanego i niesterowanego ruchu drogowego, modelowaniem i badaniami procesów przemieszczania...

Juliusz Karolak

mgr inż. Juliusz Karolak

Wydział Transportu

sterowanie ruchem kolejowym

Katarzyna Górniak

dr Katarzyna Górniak

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Socjologia, socjologia biedy, społeczeństwo obywatelskie i organizacje pozarządowe, polityka społeczna

Kazimierz Jędrzejewski

dr inż. Kazimierz Jędrzejewski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.

Konrad Świrski

prof. dr hab. inż. Konrad Świrski

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

energetyka, systemy informatyczne w energetyce, energetyka jądrowa, programy inwestycyjne, rynek energii, innowacje, współpraca nauki z przemysłem

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

energetyka, modernizacje instalacji energetycznych, zagadnienia emisyjne, współpraca nauki z przemysłem

Krzysztof Rożniatowski, prof. PW

dr hab. inż. Krzysztof Rożniatowski, prof. PW

Wydział Inżynierii Materiałowej

Inżynieria materiałow, nauka o materiałach

prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Sacha

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wielkie systemy informatyczne, informatyzacja i cyfryzacja kraju, inżynieria oprogramowania

Krzysztof Bryś

dr inż. Krzysztof Bryś

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Popularyzacja matematyki, zastosowania matematyki w życiu codziennym, działania promocyjne i popularyzujące naukę organizowane na Wydziale MiNI.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski

Wydział Mechatroniki

Identyfikacja i modelowanie procesów dynamicznych, automatyzacja procesów, napędy mechatroniczne

Krzysztof Kulpa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.

prof. dr hab. inż. Krzysztof Malinowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

sterowanie systemów

Krzysztof Perlicki, prof. PW

dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

telekomunikacja, optotelekomunikacja

Krzysztof Petelczyc

dr inż. Krzysztof Petelczyc

Wydział Fizyki

Optyka, informatyka optyczna, badania percepcyjne

doc. dr inż. Krzysztof Pietrzak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

dr hab. inż. Krzysztof Poźniak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.

Krzysztof Urbaniak

dr inż. Krzysztof Urbaniak

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zintegrowane systemy informatyczne w administracji publicznej, rozwój społeczeństwa informatycznego, elektroniczna administracja, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych, zarządzanie projektami, metodyka Prince 2, projektowanie syste...

dr hab. inż. Krzysztof Wołosz

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

obliczenia numeryczne w mechanice, badania stosowane

Leszek Niedzicki

dr hab. inż. Leszek Niedzicki

Wydział Chemiczny

Baterie, baterie litowe, litowo-jonowe, materiały elektrolityczne

dr hab. inż. Leszek Opalski, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika, optymalizacja urządzeń elektronicznych

Leszek Sałbut, prof. PW

dr hab. inż. Leszek Sałbut, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Optyka stosowana, budowa pomiarowych systemów optycznych, interferometria multispektralna, optyczna tomografia koherencyjna, optyczne metody pomiarowe w mechanice eksperymentalnej i inżynierii materiałowej

Maciej Bodnicki

dr inż. Maciej Bodnicki

Wydział Mechatroniki

Mikrona pędy-modelowanie i badania

Maciej Zasuwa

dr inż. Maciej Zasuwa

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

lotnictwo, symulacja, symulatory lotu, systemy bezzałogowe, lotnicze systemy pokładowe.

Maciej Grzenda, prof. PW

dr hab. inż. Maciej Grzenda, prof. PW

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zastosowania matematyki i informatyki w projektach realizowanych na rzecz przedsiębiorstw przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, badania realizowane przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych na zlecenie przedsiębiorstw, zastosowania systemów informacji...

Marcin Iwanowski, prof. PW

dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW

Wydział Elektryczny

Automatyka i robotyka

Marcin Słoma, prof. PW

dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Technologia wyrobów precyzyjnych i elektronicznych

Marcin Jasiński

dr inż. Marcin Jasiński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechatronika pojazdów

Marcin Witkowski

dr inż. Marcin Witkowski

Wydział Mechatroniki

nauki techniczne

Marek Kapela

doc. dr inż. Marek Kapela

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Budownictwo ogólne

Marek Marcinek

prof. dr hab. inż. Marek Marcinek

Wydział Chemiczny

Baterie, baterie litowe, litowo-jonowe, materiały elektrodowe

dr hab. inż. Marek Nałęcz, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika, cyfrowe przetwarzanie sygnałów

doc. dr inż. Marek Średniawa

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

konwergencja sieci; sieci telekomunikacyjne; społeczeństwo informacyjne; teleinformatyka; internet

Marek Woźniak, prof. PW

dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodezja i Kartografia, Geodezja Inżynieryjna

Marian Kowalewski, prof. PW

dr hab. inż. Marian Kowalewski, prof. PW

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Cyberterroryzm, zagrożenia informacji i systemów teleinformatycznych, ochrona informacji i zasobów teleinformatycznych organizacji, polityki bezpieczeństwa informacji

Marian Trafczyński

dr inż. Marian Trafczyński

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

aparatura procesowa

Marianna Jacyna

prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Wydział Transportu

Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych oraz logistycznych; analiza i kształtowanie technologii procesów przewozowych w róznych gałęziach transportu

dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. PW

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

aparatura procesowa

Mariusz Malinowski

prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski

Wydział Elektryczny

Energoelektronika

dr hab. inż. Mariusz Rawski, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

układy cyfrowe

Mariusz Sarniak

dr inż. Mariusz Sarniak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Fotowoltaika

dr inż. Mariusz Szreder

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

pompy ciepła, automatyka

prof. dr hab. inż. Marzena Kryszkiewicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka

mgr inż. Mateusz Wiśniowski

Wydział Mechatroniki

Robotyka

Małgorzata Duczkowska-Piasecka

prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Gospodarka i przedsiębiorstwo

prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Wydział Mechatroniki

elektronika, inżynieria materiałowa

Małgorzata Kujawińska

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska

Wydział Mechatroniki

Fotonika i inżynieria fotoniczna, metody i systemy holograficzne, optyczne metody monitorowania struktur inżynierskich

Michał Bartyś, prof. PW

dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Automatyka

dr hab. inż. Michał Hać, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

dr hab. inż. Michał Józwik, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Technologie optyczne i fotoniczne, mikropomiary optyczne

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika

prof. dr hab. inż. Mieczysław Poniewski

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

termodynamika i wymiana ciepła, przepływy dwufazowe, gospodarka energetyczna, termiczna utylizacja odpadów

Mieczysław Prystupa

prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa

Wydział Zarządzania

Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, zarządzanie nieruchomościami, rzeczoznawstwo majątkowe.

dr hab. Mirosław Kosiorek

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

bezpieczeństwo pożarowe budynków

prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

biologia środowiska, ekotoksykologia

Paweł Skowroński

doc. dr inż. Paweł Skowroński

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

energetyka, zagadnienia nowych inwestycji

dr hab. inż. Piotr Bogorodzki

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

inżynieria biomedyczna, NMR

Piotr Fundowicz

dr inż. Piotr Fundowicz

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Piotr Wasiewicz

dr inż. Piotr Wasiewicz

Wydział Mechatroniki

Sterowniki PLC, systemy SCADA

Piotr Kuźniar

doc. dr inż. Piotr Kuźniar

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

hydrodynamika i inżynieria rzeczna, ochrona przeciwpowodziowa, hydrologia, hydrotechnika

Piotr Orliński, prof. PW

dr hab. inż. Piotr Orliński, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Paliwa alternatywne płynne

Piotr Skawiński, prof. PW

dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Przekładnie stożkowe w przemyśle maszynowym i motoryzacji

Przemysław Rokita

prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

informatyka

Radosław Koszewski, prof. PW

dr hab. Radosław Koszewski, prof. PW

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

makroekonomia, aliansy strategiczne, współpraca Polski z Afryką

Rafał Chojecki

mgr inż. Rafał Chojecki

Wydział Mechatroniki

Robotyka, robotyka mobilna, nawigacja robotów mobilnych, nowe technologie, budowa robotów, sensoryka, robotyka społeczna

Robert Zajdler

dr hab. Robert Zajdler

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

energetyka, dystrybucja energii elektrycznej i gazu ziemnego, umowy farm-in, farm-out, projekty infrastrukturalne, prawo energetyczne

Robert Sitnik

prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Wydział Mechatroniki

Pomiary i przetwarzanie danych 3D/4D w zastosowaniach multimedialnych i medycznych, optyczne metody archiwizacji dzieł sztuki, techniki rzeczywistości wirtualnej

Robert Suwaj, prof. PW

dr hab. Robert Suwaj, prof. PW

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Proces decyzyjny w administracji publicznej, teoria prawa administracyjnego, procedury administracyjne, finanse publiczne, postępowania w sprawach zwrotu środków europejskich.

Roman Marcinkowski, prof. PW

dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Technologia i organizacja budownictwa, ekonomika budownictwa

prof. dr hab. inż. Romuald Beck

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika

prof. dr hab. Ryszard Jachowicz

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika, miernictwo elektroniczne

Sergiusz Łuczak, prof. PW

dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Mechanizmy zegarowe, sensory MEMS, pomiary odchylenia od pionu

prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

dr inż. Stanisław Skotnicki

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Tadeusz Krupa

prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

Wydział Zarządzania

Hybrydowe metody sztucznej inteligencji; zarządzanie sytuacyjne w warunkach zagrożeń; systemy podejmowania decyzji; eksploracja danych w języku teorii charakteryzacji; bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Państwa; płaskie i hierarchiczne problemy decyzyjne.

Teodor Buchner

dr inż. Teodor Buchner

Wydział Fizyki

Fizyka medyczna

Tomasz Krukowicz

dr inż. Tomasz Krukowicz

Wydział Transportu

sterowanie ruchem drogowym, drogowa sygnalizacja świetlna, inżynieria ruchu drogowego, organizacja ruchu drogowego

Tomasz Trzciński

dr hab. inż. Tomasz Trzciński

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Wizja komputerowa, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, rozszerzona/wirtualna rzeczywistość

prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Inżynieria biomedyczna, bioinżynieria, biotechnologia, implanty kostne, leki przeciwnowotworowe, nanotechnologia w medycynie, leczenie nowotworów, pokrycia przeciwzakrzepowe do implantów, stenty wieńcowe, rusztowania kostne, regeneracja chrzątki, protezy naczyń krwi...

dr Tomasz Słomczyński

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Biologia sanitarna i mikrobiologia

Tomasz Woliński

prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński

Wydział Fizyki

Optyka, fotonika

Wiesław Kotarba

prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

Wydział Zarządzania

Zarządzanie wiedzą chronioną, własność przemysłowa, własność intelektualna, polityka patentowa, transfer technologii

dr inż. Witold Suchecki

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

mechanika płynów, przepływu dwufazowe, wizualizacja przepływów

Witold Warowny

prof. nzw. dr hab. inż. Witold Warowny

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Gazownictwo ziemne

Wojciech Bujalski, prof. PW

dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

systemy ciepłownicze, modernizacje obiektów energetycznych, master plany, współpraca nauki z przemysłem

Wojciech Szwarc

doc. dr inż. Wojciech Szwarc

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

kotły eneregtyczne

Władysław Wieczorek

prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek

Wydział Chemiczny

Baterie, baterie litowe, litowo-jonowe, materiały elektrolityczne

Włodzimierz Choromański

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Wydział Transportu

Transport osób niepełnosprawnych; innowacyjne systemy transportowe; sytemy techniczne mobilności osobistej; ECO - samochód

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka

Wydział Chemiczny

Sensory chemiczne i biosensory, mikrosystemy Lab-on-Chip, chipy do diagnostyki medycznej

Zbigniew Dąbrowski

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dąbrowski

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Nauki Techniczne

Zbigniew Lozia

prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia

Wydział Transportu

Ruch i dynamika pojazdów samochodowych, symulacja ruchu i dynamiki pojazdów samochodowych; symulatory jazdy samochodem; diagnostyka samochodowa; rzeczoznawstwo samochodowe, bezpieczeństwo czynne samochodu