Platforma Ekspertów PW Eksperci Adam Abramowicz, prof. PW
Technika w.cz. i mikrofale. Budował filtry i zwrotnice z rezonatorami dielektrycznymi i nadprzewodnikami wysokotemperaturowymi. Zajmował się pomiarami materiałów w zakresie mikrofal. Pracował w Niemczech, Japonii i Kanadzie. Recenzent czasopism międzynarodowych.

Email:

aabr@ise.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7710

Tel. komórkowy:

601694472

Uwagi::

Kontakt możliwy w dniach: poniedziałek - piątek, w godzinach: 9:00-14:00

dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.