Platforma Ekspertów PW Eksperci Dariusz Gotlib, prof. PW
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kartografii Politechniki Warszawskiej (od roku 2001). Prodziekan ds. Nauki i Rozwoju Wydziału Geodezji i Kartografii PW na kadencję 2012-2016. Z wykształcenia kartograf-geoinformatyk, specjalista z zakresu systemów informacji przestrzennej (GIS – Geographical Information Systems). Pozauczelniane doświadczenie zawodowe: wieloletnia współpraca ekspercka z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w zakresie tworzenia infrastruktury informacji przestrzennej (w szczególności baz danych topograficznych), zarządzanie działem Baz Danych Geograficznych w grupie firm Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Romera S.A (2001-2011). Kierownik wielu projektów badawczych, wdrożeniowych i produkcyjnych, w tym z zakresu GIS oraz aplikacji nawigacyjnych. Zainteresowania zawodowe: kartografia mobilna, kartografia nawigacyjna, modelowanie danych przestrzennych, systemy informacji topograficznej, GIS, LBS. Członek Rady Redakcyjnej kwartalnika „Polskie Przegląd Kartograficzny”, półrocznika „Reports on Geodesy and Geoinformatics” oraz periodyku Instytutu Geodezji i Kartografii „Geoinformation Issues”.

Email:

d.gotlib@gik.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 6040

Tel. komórkowy:

501048277

Dariusz Gotlib, prof. PW dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Kartografia, mobilne aplikacje nawigacyjne, GIS, nawigacja, geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej