profesor na WZ PW. Certyfikowany Euro-Ergonomista. Obszar zainteresowań: ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, organizacja pracy. Współpracuje m.in.: Alstom, Faurecia, Toyota, Mars Polska, CNH Polska, Philips. Prezes PTErg. Członek KE i RTN PAN, ROP przy Sejmie RP oraz PNJ. Członek KN: Theoretical Issues in Ergonomics Science (USA). Autor 212 opracowań twórczych.

Strona WWW:

http://wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Pracownicy/Ewa-Gorska

Email:

e.gorska@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 82 09

Tel. komórkowy:

698283544

Adres:

Narbutta 85 pok. 101

Ewa Górska prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Górska

Wydział Zarządzania

Organizacja pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, szacowanie czynników ryzyka ergonomicznego związanego ze sposobem wykonywania pracy, ocena obciążenia wysiłkiem dynamicznym, statycznym, pracą monotypową, ocena obciążenia psychicznego i stresu w pracy, ocena rozplanowania przestrzennego stanowiska pracy, opiniowanie wyrobów z punktu widzenia aspektów ergonomicznych, opracowanie wskazówek i wytycznych do oceny warunków bezpieczeństwa i ergonomii w formie list kontrolnych zawierających dane wynikające z konieczności spełnienia aktów prawnych i wymagań normatywnych, wytycznych i zaleceń ergonomicznych zwiększających bezpieczeństwo, wygodę i komfort pracy, dokonanie oceny ergonomicznej dokumentacji technicznej dotyczącej rozwiązań projektowych wydziałów produkcyjnych związanych z oceną rozplanowania przestrzennego maszyn, linii produkcyjnych, sprzętu i wyposażenia oraz warunków środowiska pracy z punktu widzenia obowiązujących norm i przepisów oraz wytycznych ergonomicznych (wynik oceny w formie raportu zawierającego ekspertyzę przedstawionych rozwiązań projektowych), diagnoza wysiłku fizycznego, obciążeń psychicznych, analiza antropometryczna, ocena uwarunkowań środowiskowych, przeprowadzenie badań rozmieszczenia wyposażenia techniczno-organizacyjnego, ocena ergonomiczna stanowisk i warunków pracy, identyfikacja zagrożeń wynikających z konstrukcji i organizacji stanowisk pracy oraz procesu pracy.