Platforma Ekspertów PW Eksperci Grażyna Gierszewska
Profesor dr hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej Wydziału Zarządzania. Kieruje Zakładem Zarządzania Strategicznego i jest kierownikiem studiów podyplomowych MBA Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego. Specjalistka w dziedzinie zarządzania strategicznego, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania wiedzą. Uczestniczyła w realizacji wielu projektach badawczych związanych z transformacją polskiej gospodarki i przekształceniami organizacji. W ostatnich latach specjalizuje się w metodach analizy strategicznej, sposobach współdziałania organizacji z otoczeniem i budowania konkurencyjności polskich firm oraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Dorobek naukowy i publikacyjny: Książki, monografie, artykuły–(monografie łącznie 53, w tym 6 napisanych samodzielnie; 47 – autorstwo rozdziału w monografii, w tym 5 w języku angielskim, redakcja monografii – 8). Zakres tematyczny publikacji: zarządzanie strategiczne, zarządzanie wiedzą, metody zarządzania grupy kapitałowe, zarządzanie kryzysowe, procesy transformacji i restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, konkurencyjność przedsiębiorstw, strategie przedsiębiorstw po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Strona WWW:

http://wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Pracownicy/Grazyna-Gierszewska

Email:

g.gierszewska@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 82 74

Adres:

Narbutta 85 pok. 213

Grażyna  Gierszewska prof. dr hab. Grażyna Gierszewska

Wydział Zarządzania

Analizy strategiczne przedsiębiorstw, formułowanie i wdrażanie strategii w przedsiębiorstwie, projektowanie systemów zarządzania wiedzą, restrukturyzacja przedsiębiorstw.