Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku – kierunek mechanika i budowa maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2005 r. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, swe zainteresowania naukowe skupiając na optymalizacji zużycia wody w instalacjach wodno-ściekowych cukrowni. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia w zakresie informatyki oraz zarządzania projektami oraz szereg kursów z zakresu transferu wiedzy z nauki do przemysłu. Uczestniczył w trzech międzynarodowych projektach europejskich w 5 i 6 Programie Ramowym UE. Kierował projektem badawczo-rozwojowym zakończonym wdrożeniem przemysłowym. Autor opracowań i wdrożeń dla przemysłu. Członek komitetów naukowych i organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji. Praca naukowa dr. inż. Wernika związana jest racjonalizacją konstrukcji pulsatorów pneumatycznych. Zatrudniony na stanowisku adiunkta, od 2011 r. pełni funkcję z-cy dyrektora ds. naukowych Instytut Inżynierii Mechanicznej. Dodatkowo pełni rolę eksperta w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych

Email:

wernik@pw.plock.pl

Tel. służbowy:

(24) 367-22-12

Tel. komórkowy:

604517795

dr hab. inż. Jacek Wernik

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

komercjalizacja badań naukowych