Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Główny obszar zainteresowań to badanie właściwości materiałów o szerokiej przerwie energetycznej (azotki, SiC, Diament, itp.), technologia i zastosowanie cienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących w heterostrukturach, przyrządach i mikrostrukturach, zwłaszcza przy wykorzystaniu procesów plazmowych. Odbył staże naukowe w Instytucie Technologii Elektronowej NPCP ""CEMI"" w Warszawie oraz w Carnegie Mellon Univeristy w Pittsburghu (USA). W latach 1985-2005 był Kierownikiem Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mikroelektroniki IMiO PW (obecnie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektronki). Prodziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych (2002-2005). W latach 1996-1999 był kontraktorem międzynarodowego projektu Tempus Phare. Ponadto realizator 8 międzynarodowych projektów badawczych. Został wybrany Dziekanem Wydziału EiTI na kadencję 2008-2012. Jest autorem 4 monografii, współautorem (autorem rozdziału) w 10 książkach naukowych. Jest także autorem, bądź współautorem ponad 100 prac naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych głównie o cyrkulacji międzynarodowej oraz ponad 200 komunikatów naukowych prezentowanych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor lub współautor raportów z ponad 30 prac naukowo-badawczych, a także recenzent artykułów dla czasopism ""Thin Solid Films"", ""Chaos, Solitons & Fractals"", ""Diamond and Related Materials"", a także ""Solid State Communications"". Założyciel i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Mikroelektroniki i Nanoelektroniki, działającego przy Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki PW. Był nagrodzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz J.M. Rektora PW (9-krotnie). W 1997 roku wyróżniony Nagrodą Wydziału IV PAN. Członek, Sekretarz Naukowy i Przewodniczący Sekcji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Członek Sekcji T11B Komitetu Badań Naukowych (2000-2005). Organizator, członek komitetów programowych i organizacyjnych oraz chairman kilkunastu konferencji międzynarodowych.

Email:

J.Szmidt@elka.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7777

Tel. komórkowy:

600897348

Adres:

Gmach Elektroniki, pokój 424

Jan  Szmidt prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika