Platforma Ekspertów PW Eksperci Janusz Walo, prof. PW
Prorektor ds. Studenckich. Specjalizuje się w zakresie geodezji satelitarnej, geodezji wyższej i grawimetrii. Zajmuje się problemami związanymi z wykorzystaniem technologii satelitarnych GNSS do zakładania sieci geodezyjnych i w geodynamice oraz geodezyjnym zastosowaniem pomiarów grawime-trycznych. Popularyzator geodezji, współorganizator Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Karto-graficznej dla techników geodezyjnych oraz Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową magisterską w zakresie geodezji i kartografii.

Email:

j.walo@gik.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7827

Tel. komórkowy:

607 916 680

Adres:

Gmach Główny Plac Politechniki 1, pok. 112 00-661 Warszawa

Janusz Walo, prof. PW dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodezja satelitarna, geodezja wyższa i grawimetria