Platforma Ekspertów PW Eksperci Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW
W przeszłości : m.in. dyrektor informatyki Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu i dyrektor zarządzający PZU, kierownik europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112). Laureat w 1998 i 1999 r. nagrody „Lider Informatyki” (jako dyrektor IT Giełdy) tygodnika Computerworld, laureat w 2014 r. Wyróżnienia im. prof. R.Kaszubskiego przyznawanego przez ZBP. Obecnie: doradca biznesowy, przewodniczący Rady Fundacji im. Prof. K.Bartla, członek Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych, sekretarz zarządu Oddziału Warszawskiego PTE, członek Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich w grupach roboczych „Business continuity”, „Cloud” oraz „Usługi mobilne”. naukowiec i dydaktyk na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, kierownik Zakładu Informatyki Gospodarczej; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; gościnnie wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas PAN, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej; autor przeszło 200 publikacji, m. in. redaktor monografii: „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym”(2008) i „Informatyka gospodarcza” (2010, nagroda wydawców ekonomicznych 2011); autor książek: „Bezpieczeństwo systemów informacyjnych” (2012, nagroda Rektora Politechniki Warszawskiej 2013,) „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania” (2013), „Operational risk as a problematic triad” (2014). Kierownik po stronie PW jako konsorcjanta projektu badawczo-wdrożeniowego „Metodyka oceny ryzyka w ochronie infrastruktury krytycznej państwa”.

Strona WWW:

http://zawilaniedzwiecki.science/

Email:

j.zawila-niedzwiecki@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 82 99

Tel. komórkowy:

+48 510 297 453

Adres:

Narbutta 85 pok. 134

Janusz  Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

Wydział Zarządzania

zrównoważone zarządzanie, projektowanie strategii, ryzyko operacyjne