Platforma Ekspertów PW Eksperci Jarosław Domański
Zainteresowania badawcze koncentrują się aktualnie na zarządzaniu, w tym na zarządzaniu strategicznym oraz ryzyku w organizacjach pozarządowych. Prowadzi w tym zakresie pionierskie badania w skali Polski. Interesuje się również systemem edukacji, zwłaszcza systemem szkolnictwa wyższego. Jest autorem dwóch książek: „Zarządzanie strategiczne organizacjami non profit w Polsce”, 2010; „Zarządzanie ryzykiem w organizacjach non profit”, 2014 oraz kilkudziesięciu publikacji w polsko – i angielskojęzycznych czasopismach oraz w monografiach, w tym z tzw. Listy Filadelfijskiej. W latach 2006-2008 kierował polskim zespołem badawczym w ramach międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt finansowany z 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej. Był również kierownikiem dwóch grantów badawczych (własnych) , finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Prodziekan ds. studenckich Wydziału Zarządzania PW w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Od 1993r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i zarządzania. Jako menedżer kierował kilkoma organizacjami z branży handlowej i usługowej, w tym pełni funkcję Kanclerza niepublicznej szkoły wyższej. Członek rady nadzorczej firmy REMA S.A. z ramienia Skarbu Państwa w latach 2007-2008. Autor szeregu ekspertyz i opinii. Działacz, a w latach 2002-2005 członek Zarządu Stowarzyszenia Przymierze Rodzin.

Strona WWW:

http://wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Pracownicy/Jaroslaw-Domanski

Email:

j.domanski@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 82 74

Tel. komórkowy:

601211465

Adres:

Narbutta 85 pok. 213

Jarosław Domański dr hab. inż. Jarosław Domański

Wydział Zarządzania

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi (non-profit), zarządzanie strategiczne, projektowanie strategii w tym strategii marketingowych, szkolnictwo wyższe, Trzeci Sektor