Platforma Ekspertów PW Eksperci Jerzy Marzecki, prof. PW
Urodziłem się 20 stycznia 1951 r. w Opatowie woj. Świętokrzyskie.. Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej ukończyłem w dniu 23 września 1975 r. Moją specjalnością jest elektroenergetyka a specjalizacją zawodową „sieci i systemy elektroenergetyce. Pracę zawodową rozpocząłem w październiku 1975r. jako nauczyciel akademicki na stanowisku asystenta - stażysty w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej. W styczniu 1981 r. obroniłem rozprawę doktorską nt. “Projektowanie stacji zasilających miejską sieć średniego napięcia”, a Rada Wydziału Elektrycznego PW nadała mi 11 marca 1981 r. stopień naukowy doktora nauk technicznych. W Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej od 01.05.2011 roku jestem zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W dniu 17 września 2003 roku uzyskałem stopień doktora habilitowanego nauk technicznych za rozprawę pt.: „WYBRANE PROBLEMY BADANIA ROZWOJU MIEJSKICH SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH NA TWORZONYM RYNKU ENERGII”

Email:

jerzy.marzecki@ee.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 5626

Tel. komórkowy:

609612364

Jerzy Marzecki, prof. PW dr hab. inż. Jerzy Marzecki, prof. PW

Wydział Elektryczny

Elektroenergetyka