Absolwent Wydziału Transportu (2010), asystent Wydziału Transportu PW. Zastępca Kierownika Działu Inspekcji w Ośrodku Certyfikacji Transportu PW; specjalista w zakresie projektowania systemów i technik sterowania ruchem kolejowym, w szczególności badań laboratoryjnych, ekspert Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), wykonawca prac naukowo-badawczych.

Email:

jka@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

234 73 90

Adres:

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 117A

Juliusz Karolak mgr inż. Juliusz Karolak

Wydział Transportu

sterowanie ruchem kolejowym