Platforma Ekspertów PW Eksperci Krzysztof Pietrzak
Działalność zawodowa od 1979 r. Posiadane uprawnienia: budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlane od 1984 r., rzeczoznawcy budowlanego PZiTB od 1989 r., rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej z wpisem do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego od 2000 r. Udział w opracowaniach naukowo-technicznych i technicznych, projektów i ekspertyz budowlanych, wykonywanych w ramach Instytutu Budownictwa, Zespołu Usług Technicznych przy NOT w Płocku i Zespołu Rzeczoznawców PZiTB w Warszawie.

Email:

kpietrzak@pw.plock.pl

Tel. służbowy:

(24) 36-72-245

doc. dr inż. Krzysztof Pietrzak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii