Platforma Ekspertów PW Eksperci Krzysztof Poźniak
Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Poźniak ur. 1964 r., ukończył studia w 1991 r., obronił doktorat w1999 r., uzyskał habilitację w 2012 r. Pracuje w Instytucie Systemów Elektronicznych od 1990 r. obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jego specjalnością naukową jest modelowanie i projektowanie szybkich, rozległych, wielokanałowych i synchronicznych systemów pomiarowo-kontrolnych. Specjalizuje się w opracowywaniu systemów elektronicznych bazujących na układach programowalnych FPGA dla dużych akceleratorowych eksperymentów fizyki cząstek oraz fizyki plazmy. Jest autorem kilku opracowań firmware dla rozproszonych systemów trygerowania i akwizycji danych zaimplementowanych w rozległej sieci układów FPGA. Od 1990 r. uczestniczy w największych europejskich eksperymentach z tej dziedziny (m.in. w DESY w Hamburgu i w CERNie w Szwajcarii). Jestem autorem ponad stu publikacji, w tym kilkunastu zamieszczonych w zachodnich czasopismach naukowych (Nature Photonics, MST, NIM, IEEE), kilkudziesięciu krajowych publikacji recenzowanych (m. in. Kwartalniki PAN, Elektronika), kilkudziesięciu publikacji konferencyjnych opublikowanych za granicą (m. in. SPIE, IEEE) oraz kilkunastu krajowych publikacji konferencyjnych (m.in. KKTOiU, KKM). Najważniejszymi publikacjami są: “Operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window”, 2007 (ponad 600 cytowań), “The CMS experiment at the CERN LHC” (ponad 1000 cytowań), “Pi of the sky - All-sky, real-time search for fast optical transients” (ok. 80 cytowań), „Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC”, 2012 (ponad 70 cytowań). Jego współczynnik cytowań przekracza aktualnie wartość 24.

Email:

pozniak@ise.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7986, 22 234 7738

Tel. komórkowy:

608349858

dr hab. inż. Krzysztof Poźniak

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Systemy pomiarowe, optoelektronika, fotonika, mikrosystemy, czujniki pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, technika radiolokacyjna, inżynieria biomedyczna, technika w.cz., badania cząstek wysokich energii.