Platforma Ekspertów PW Eksperci Krzysztof Urbaniak
Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechatroniki. Zajmuję się badaniami czynników wpływających na rozwój Społeczeństwa Informacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania elektronicznej administracji tj. administracji publicznej w otoczeniu pojawiających się, nowych technologii pozwalających na upowszechnienie usług świadczonych przez podmioty publiczne. Dodatkowe badania dotyczą uwarunkowań organizacyjnych, prawnych i technicznych mających kluczowe znaczenie i wpływ na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji w systemach teleinformatycznych. Kolejny obszar, w którym prowadzone są badania, dotyczy zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych w diagnostyce medycznej ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania sztucznej inteligencji w tym sztucznych sieci neuronowych do analizy danych medycznych.

Email:

k.urbaniak@ans.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 59 60

Tel. komórkowy:

brak

Adres:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Gmach Główny PW, Warszawa, pl. Politechniki 1, II piętro, pok. 203, Zakład Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji WAiNS

Uwagi::

Kontakt telefoniczny możliwy w czasie dyżuru

Krzysztof Urbaniak dr inż. Krzysztof Urbaniak

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Zintegrowane systemy informatyczne w administracji publicznej, rozwój społeczeństwa informatycznego, elektroniczna administracja, bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych, zarządzanie projektami, metodyka Prince 2, projektowanie systemów informatycznych, sztuczna inteligencja