Platforma Ekspertów PW Eksperci Krzysztof Wołosz




Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku – kierunek mechanika i budowa maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2008 r. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, swe zainteresowania naukowe skupiając na symulacjach komputerowych przepływów w aparatach przemysłowych. Dodatkowo ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania projektami oraz szereg kursów z zakresu transferu wiedzy z nauki do przemysłu. Uczestniczył w dwóch międzynarodowych projektach europejskich w 6 Programie Ramowym UE. Kierował projektem badawczo-rozwojowym zakończonym wdrożeniem przemysłowym. Autor opracowań i wdrożeń dla przemysłu. Ściśle współpracuje z firmami zajmującymi się projektowanie i modernizowaniem przemysłowych układów pompowych. Praca naukowa dr. inż. Wołosza związana jest badaniami stosowanymi w zakresie przepływów naddźwiękowych w aparatach przemysłowych. Zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii Mechanicznej od 2010 roku. Dodatkowo pełni rolę eksperta w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz rzeczoznawcy w dziedzinie Aparatura Chemiczna w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Email:

krzysztof.wolosz@pw.plock.pl

Tel. służbowy:

24 3675996 w.16

Tel. komórkowy:

602225808

dr hab. inż. Krzysztof Wołosz

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

obliczenia numeryczne w mechanice, badania stosowane