Platforma Ekspertów PW Eksperci Marcin Iwanowski, prof. PW
Jest specjalistą z zakresu metod przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych w różnych dziedzinach nauki: inżynierii biomedycznej, materiałowej, środowiska, w robotyce, systemach nadzoru i kontroli dostępu, teledetekcji i innych. Odbył liczne staże naukowe za granicą.

Email:

marcin.iwanowski@ee.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 5625

Marcin  Iwanowski, prof. PW dr hab. inż. Marcin Iwanowski, prof. PW

Wydział Elektryczny

Automatyka i robotyka