Platforma Ekspertów PW Eksperci Marek Woźniak, prof. PW
Specjalizuje się w zakresie precyzyjnych pomiarów inżynierskich, obiektów hydrotechnicznych, budowli i konstrukcji. Zajmuje się konstruowaniem zdalnych systemów pomiarowych do monitorowania przemieszczeń. Jest autorem systemów obliczeniowych wspomagających obsługę budowy metra.

Email:

m.wozniak@gik.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

(22)2347299

Tel. komórkowy:

601265170

Marek Woźniak, prof. PW dr hab. inż. Marek Woźniak, prof. PW

Wydział Geodezji i Kartografii

Geodezja i Kartografia, Geodezja Inżynieryjna