Platforma Ekspertów PW Eksperci Marian Trafczyński
Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Filia w Płocku – kierunek mechanika i budowa maszyn. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 2010 r. w zakresie budowy i eksploatacji maszyn, swe zainteresowania naukowe skupiając na projektowaniu i eksploatacji aparatury przemysłowej oraz optymalizacji zużycia energii w instalacjach przemysłowych. W latach 2006-2010 był zatrudniony w PW jako starszy technolog w Centrum Doskonałości CERED w Płocku i brał udział w realizacji zadań badawczych PW w projekcie europejskim HYVOLUTION w ramach 6 Programu Ramowego UE. Konsultant, technolog oraz projektant w firmie inżynierskiej Mark-Projekt SICES od 2007 r. do 2009 r. Uczestniczył również w zleconej przez PKN ORLEN pracy badawczej na temat osadów, które powstają na powierzchniach wymiany ciepła w trakcie eksploatacji aparatów i urządzeń cieplnych i są przyczyną zakłóceń w pracy instalacji przemysłowych. W szczególności praca dotyczyła wpływu osadów na zużycie energii, a zwłaszcza zapobiegania wzrostowi zużycia energii w instalacjach zawierających wymienniki ciepła. W 2009 r. zespół realizujący pracę otrzymał nagrodę w konkursie Prezesa Zarządu PKN ORLEN. Dodatkowo ukończył szereg krajowych i zagranicznych kursów z zakresu projektowania i eksploatacji aparatury przemysłowej. Recenzent zagranicznych czasopism naukowych (m.in. Applied Thermal Engineering, Heat Transfer Engineering) i międzynarodowej konferencji Heat Exchanger Fouling and Cleaning. Zatrudniony na stanowisku adiunkta, od 2013 r. Dodatkowo pełni rolę eksperta w Krajowej Agencji Poszanowania Energii od 2011 r.

Email:

mariant@poczta.fm

Tel. służbowy:

24 3675994 w.31

Tel. komórkowy:

505978819

Marian Trafczyński dr inż. Marian Trafczyński

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

aparatura procesowa