Platforma Ekspertów PW Eksperci Michał Malinowski
Michał Malinowski urodził się w 1954 r. w Warszawie. Studia ukończył w 1978 r. otrzymując dyplom magistra inżyniera w specjalności "Technologia elektronowa". W tym samym roku został uczestnikiem studiów doktoranckich w Politechnice Warszawskiej. Pracę doktorską przygotowywał w Zakładzie Elektroniki Kwantowej kierowanym przez prof. Wiesława Wolińskiego. Od 1982 r. jest pracownikiem Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki (poprzednio Instytut Technologii Elektronowej), gdzie zajmował kolejno stanowiska konstruktora, specjalisty i adiunkta. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1985, zaś doktora habilitowanego w roku 1990. Od roku 1996 jest zatrudniony w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na stanowisku profesora nadzwyczajnego, od 2000 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Optoelektroniki IMiO. W roku 2004 uzyskał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Od 2011 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Na przełomie 1981-1982 r., uzyskał stypendium Rządu Francji i odbył 11 miesięczny staż naukowy w Laboratorium Spektrometrii Fizycznej Uniwersytetu w Grenoble. W późniejszych latach (1987 - 2004) spędził półtora roku w Laboratorium Fizyko-Chemii Materiałów Luminescencyjnych w Lyonie oraz 18 miesięcy obejmował stanowisko profesora na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand we Francji. Zainteresowania badawcze obejmują badania, analizę i modelowanie dielektrycznych ośrodków czynnych, wzmacniających i laserowych, a szczególnie badania metodami spektroskopii optycznej domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych szkieł i kryształów optycznych. Istotną część pracy stanowią badania procesów wielojonowych i wielofotonowych oraz analiza ich wpływu na parametry optyczne różnego typu luminoforów i ośrodków wzmacniających. W ostatnim okresie prace te koncentrują się nad badaniami ośrodków czynnych o ograniczonej wymiarowości, takich jak np. falowody planarne lub włóknowe, mikrostruktury o symetrii sferycznej oraz nano-kryształy. Jest autorem około 300 prac publikowanych w większości w czasopismach o międzynarodowej renomie i prezentowanych na międzynarodowych konferencjach. Jest promotorem 6 rozpraw doktorskich, a obecnie pod jego opieką prowadzone są cztery zaawansowane prace doktorskie.

Email:

M.Malinowski@elka.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 7783

Tel. komórkowy:

603856805

Adres:

Gmach Elektroniki, pokój 123

prof. dr hab. inż. Michał Malinowski

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

elektronika