Hydrologia i hydraulika przepływów powodziowych - badania, analizy i oceny poprawności zabezpieczeń hydrotechnicznych na drodze modelowania matematycznego i pomiarów terenowych. Morfologia koryt rzecznych i dna zbiorników wodnych - obliczanie świateł mostów i przepustów, przewidywanych rozmyć dna rzeki, projektowanie trasy cieków uregulowanych, przekrojów i profilu nowych koryt. Ekspertyzy, operaty wodnoprawne, analizy żeglugowo-nawigacyjne, instrukcje gospodarowania wodą, instrukcje eksploatacji, koncepcje i projekty ośrodków wodnych, przystani i marin.

Email:

piotr.kuzniar@is.pw.edu.pl

Tel. komórkowy:

606612932

Piotr Kuźniar doc. dr inż. Piotr Kuźniar

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

hydrodynamika i inżynieria rzeczna, ochrona przeciwpowodziowa, hydrologia, hydrotechnika