Dr hab. inż. Robert Sitnik, prof. PW - specjalista z zakresu obrazowania trójwymiarowego (3D) obiektów statycznych i dynamicznych. Zajmuje się również rozwijaniem algorytmów do przetwarzania danych 3D oraz ich wykorzystaniem w medycynie, inżynierii i dokumentacji dziedzictwa kulturowego. Jego działania skupiają się na rozwoju całościowych rozwiązań aplikacyjnych dostosowanych i przeznaczonych do konkretnych zastosowań.

Email:

r.sitnik@mchtr.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 8283

Tel. komórkowy:

602680624

Robert Sitnik prof. dr hab. inż. Robert Sitnik

Wydział Mechatroniki

Pomiary i przetwarzanie danych 3D/4D w zastosowaniach multimedialnych i medycznych, optyczne metody archiwizacji dzieł sztuki, techniki rzeczywistości wirtualnej