Platforma Ekspertów PW Eksperci Sergiusz Łuczak, prof. PW
Wydział Mechatroniki PW. Jego specjalność naukowa obejmuje konstruowanie urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych, mikrosystemy MEMS oraz technikę zegarową. Zajmuje się badaniami doświadczalnymi akcelerometrów MEMS, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów odchylenia od pionu.

Email:

s.luczak@mchtr.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 8315

Tel. komórkowy:

888506254

Sergiusz Łuczak, prof. PW dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. PW

Wydział Mechatroniki

Mechanizmy zegarowe, sensory MEMS, pomiary odchylenia od pionu