Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji w latach 1990-1996 oraz założyciel i Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej w latach 2008-2016. Twórca naukowej szkoły teorii charakteryzacji dynamiki systemów w latach 1989-2015, a od 2009 r. Redaktor Naczelny czasopisma Foundations of Management – International Journal. Prowadzi zaawansowane badania w zakresie teorii i zastosowań: • hybrydowych metod sztucznej inteligencji w procesach biznesowych (prognozowanie efektywności wdrożeń systemów informatycznych, parametryczna ocena funkcjonowania przedsiębiorstw); • zaawansowanych metod zarządzania bezpieczeństwem systemów (informatycznych, energetycznych, komunikacyjnych), w szczególności metody zarządzania sytuacyjnego w warunkach zagrożeń i kryzysów; • modeli systemów podejmowania decyzji w organizacjach sieciowych (łańcuchy logistyczne, zarządzanie siecią sprzedaży, zarządzanie projektami); • modeli procesów eksploracji danych w języku teorii charakteryzacji (zastosowania biznesowe typu: ubezpieczenia, banki, rynki finansowe, w systemach zarządzania wiedzą, w sytuacjach przedsiębiorstw zagrożonych upadłością); • modeli zaawansowanych systemów integracji i udostępniania danych, w szczególności w zagadnieniach bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej Państwa (rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych, ocena jakości i bezpieczeństwa rozległych sieci komputerowych, projektowanie systemów informacyjnych przedsiębiorstw i administracji publicznej); • modeli płaskich i hierarchicznych problemów decyzyjnych w warunkach dynamicznie zmieniających się sprzeczności decyzji określanych jako apriorycznie lub aposteriorycznie zaistniałe błędy funkcjonowania niewykryte procedurami testowania.

Email:

t.krupa@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 849 94 43

Tel. komórkowy:

691 745 353

Adres:

Narbutta 85 pok. 137

Tadeusz Krupa prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa

Wydział Zarządzania

Hybrydowe metody sztucznej inteligencji; zarządzanie sytuacyjne w warunkach zagrożeń; systemy podejmowania decyzji; eksploracja danych w języku teorii charakteryzacji; bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej Państwa; płaskie i hierarchiczne problemy decyzyjne.