Absolwent Wydziału Transportu PW (specjalność sterowanie ruchem w transporcie). Doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport (temat rozprawy: Metoda tworzenia algorytmów sterowania akomodacyjnego dla skrzyżowań odosobnionych). Autor i współautor projektów organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych oraz certyfikat Audytora Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydany przez Ministra Infrastruktury. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się projektowaniem, budową, analizą funkcjonowania i eksploatacją drogowych sygnalizacji świetlnych oraz innymi zagadnieniami inżynierii ruchu drogowego.

Email:

tkr@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 75 85

Adres:

Gmach Nowej Kreślarni, p. 326

Uwagi::

Preferowany kontakt poprzez e-mail

Tomasz  Krukowicz dr inż. Tomasz Krukowicz

Wydział Transportu

sterowanie ruchem drogowym, drogowa sygnalizacja świetlna, inżynieria ruchu drogowego, organizacja ruchu drogowego