Zajmuje się problematyką innowacji, transferu technologii, zarządzania wiedzą chronioną – własnością intelektualną (w tym przemysłową). Jest autorem ponad 180 samodzielnych publikacji, w tym 9 książek i współautorem 30 publikacji. Pozycje książkowe to m.in.: W. Kotarba Ochrona własności przemysłowej w gospodarce polskiej w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2005; W. Kotarba Ochrona wiedzy w Polsce, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2005; Red. naukowa i autorstwo w 56% książki: M. Kotarba, W. Kotarba, P. Lipiński, A. Saj, L. Żurawowicz Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji PWE, Warszawa 2006; W. Kotarba: „Ochrona własności intelektualnej”, Oficyny Wydawniczej PW, Warszawa 2012. W latach 1989-2002 był prezesem Urzędu Patentowego R.P. gdzie kierował pracami związanymi ze zmianami stanu prawnego systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce. W latach 2008-2012 i 2012-2016 pełnił funkcję prodziekana ds. ogólnych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Strona WWW:

http://wz.pw.edu.pl/index.php/Wydzial/Pracownicy/Wieslaw-Kotarba

Email:

w.kotarba@wz.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 82 74

Tel. komórkowy:

691171197

Adres:

Narbutta 85 pok. 137

Wiesław Kotarba prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba

Wydział Zarządzania

Zarządzanie wiedzą chronioną, własność przemysłowa, własność intelektualna, polityka patentowa, transfer technologii