Platforma Ekspertów PW Eksperci Włodzimierz Choromański
Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zespołu ds.Innowacji Komitetu Transportu PAN, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Archiwum Transportu PAN. Kierownik projektu ECO-Mobilność (w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Kierownik ok 15 projektów. (Projekty realizowane w ramach między innymi :Programu Sektorowego WKP, wykonywane w ramach CPBP, MNiSZ, NCBiR, MI itd.). Autor i współautor 6 monografii,80 artykułów w czasopisamach naukowych, 160 w konferencjach krajowych i zagranicznych. Współautor trzech patentów (stabilizatory ortopedyczne, Systemy ATS). Nagrodzony 10 nagrodami (Rektora PW oraz Rektora Akademii Medycznej, Ministra oraz Premiera za opracowany system stabilizatorów ortopedycznych. Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki Politechniki Warszawskiej) . Praca Doktorska i Habilitacyjna obroniona na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Członek organizacji naukowych polskich i międzynarodowych: PTMTiS, GAMM, IAVSD, ATRA. Profil naukowy: Dynamika pojazdów, systemy ATS & APM (Automated Transit System, Automated People Movens), Transport Osób Niepełonsprawnych, Ergonomia, Modelowanie i Symulacja Układu Człowiek-Droga-Pojazd,. Inteligentne Interfejsy do Sterowania Maszynami (pojazdami), Samochody z Napędem Elektrycznym, Zawieszenia Inteligentne Pojazdów, Urządzenia Ortopedyczne (mechatroniczne stabilizatory do leczenia czynnościowego złamań, nowoczesne protezy stawu biodrowego)

Email:

wch@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 628 6491, 22 234 5409

Tel. komórkowy:

695226075

Adres:

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 323.

Włodzimierz Choromański prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański

Wydział Transportu

Transport osób niepełnosprawnych; innowacyjne systemy transportowe; sytemy techniczne mobilności osobistej; ECO - samochód