Obszar aktywności naukowej i inżynierskiej: modelowanie, badania symulacyjne i eksperymentalne ruchu pojazdów kołowych; budowa i wykorzystanie symulatorów jazdy samochodem; diagnostyka samochodowa; budowa i zastosowania metod oceny wiarygodności ekspertyz wykonywanych przez rzeczoznawców techniki samochodowej i ruchu drogowego oraz biegłych sądowych. Autor lub współautor: 205 publikacji. Wykonawca w: 47 projektach badawczych w kraju i za granicą. Członek: IAVSD, SAE, PTNM, PTNSS, PN-TTE, rad naukowych WTPW, PIMOT, IES Kraków, ekspert EKSPERTMOT.

Email:

lozia@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 8246, 22 234 5438

Tel. komórkowy:

brak

Adres:

Gmach Nowy Technologiczny, pok. 219

Zbigniew Lozia prof. dr hab. inż. Zbigniew Lozia

Wydział Transportu

Ruch i dynamika pojazdów samochodowych, symulacja ruchu i dynamiki pojazdów samochodowych; symulatory jazdy samochodem; diagnostyka samochodowa; rzeczoznawstwo samochodowe, bezpieczeństwo czynne samochodu