Profesor Marianna Jacyna jest kierownikiem Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących modelowania i optymalizacji systemów transportowych i logistycznych, wielokryterialnego wspomagania decyzji w transporcie i logistyce oraz rozwiązywania złożonych wielokryterialnych transportowych problemów decyzyjnych. Działalność naukową Profesor Marianny Jacyny charakteryzuje łączenie teorii i praktyki. Profesor Marianna Jacyna brała udział, jako kierownik oraz główny wykonawca, w wielu krajowych projektach badawczych i badawczo – konsultingowych o tematyce transportowej i logistycznej realizowanych dla przemysłu. Była kierownikiem, koordynatorem lub głównym wykonawcą wielu projektów dla przemysłu w tym studiów wykonalności, m.in. projektów terminali przeładunkowych na linii LHS, koncepcji stacji postojowej dla warszawskiego metra, studiów wykonalności linii kolejowych. W latach 2009-2011 kierowała dużym projektem rozwojowym pt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności w UE. Jest autorką i współautorką wielu publikacji z zakresu dostosowania infrastruktury transportowej do zadań, rozłożenia potoku ruchu na sieci transportowej, kształtowania systemów transportowych i obiektów logistycznych (terminale przeładunkowe, centra logistyczne). Profesor Marianna Jacyna cyklicznie organizuje międzynarodową konferencję Systemy Logistyczne - Teoria i Praktyka oraz bierze udział w komitetach naukowych wielu konferencji. Ponadto pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Email:

maja@wt.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 5855

Tel. komórkowy:

brak

Adres:

Gmach Nowej Kreślarni, pok. 105.

Marianna Jacyna prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna

Wydział Transportu

Organizacja i zarządzanie w systemach transportowych oraz logistycznych; analiza i kształtowanie technologii procesów przewozowych w róznych gałęziach transportu