Profesor zwyczajny na Wydziale Fizyki PW, kierownik Zakładu Joniki Ciała Stałego, kierownik studiów doktoranckich na WF. Profil naukowy: jonika ciała stałego – eksperymentalna fizyka krystalicznych i amorficznych przewodników superjonowych i elektronowo-jonowych o zastosowaniach w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii, nowe nanomateriały otrzymywane metodą termicznej nanokrystalizacji szkieł przewodzących.

Email:

garbar@if.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 5350

Tel. komórkowy:

516153917

Adres:

Gmach Fizyki pokój nr: 137.

prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk

Wydział Fizyki

Fizyka ciała stałego – nanomateriały i materiały do zastosowań w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii