Dr inż. Maciej Bodnicki (Wydział Mechatroniki) – specjalista w zakresie konstrukcji urządzeń precyzyjnych oraz urządzeń i systemów mechatronicznych; zajmuje się też problematyką pomiarów wielkości mechanicznych w miniaturowych napędach elektrycznych (na potrzeby badań, diagnostyki i sterowania).

Email:

m.bodnicki@mchtr.pw.edu.pl

Tel. służbowy:

22 234 8456, 22 234 8588

Tel. komórkowy:

660424967

Maciej  Bodnicki dr inż. Maciej Bodnicki

Wydział Mechatroniki

Mikrona pędy-modelowanie i badania